Yükleniyor...

Bildiri Gönderimi

Son Gönderim Tarihi
15.09.2019

Toplantı Yeri

Elexus Resort Hotel
KKTC

Kayıt Masası

22-25 Ekim 2019
Saat 07:00 - 19:00

Transfer

Transfer Talepleriniz İçin
Solo Event

DAVET

Sevgili meslektaşlarım,


Düzenlediğimiz Türkiye Birinci Basamak Hekimleri Kongresi – TUBİKON 2019 ile hedefimiz, kongrenin tüm hekimleri kapsayan bir kongre olmasıdır.


Aile hekimlerinin yanı sıra İş Yeri Hekimleri, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimleri ve Acil Hekimleri ve koruyucu hekimliğin önemini bilen Uzman hekimlerimiz, hemşire ve ebe arkadaşlarımız ülkenin birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapı tutucularıdır.


Sağlığın koruyucu hekimlik ve ayaktan teşhis ve tedavi yükünü karşılayan biz birinci basamak hekimleri, bu kongre sayesinde hem bilgilerimizi güncelleyecek hem de paydaşlar arasında ki iş birliğini güçlendireceğiz.


Bu kongre ile alınan bilgiler eşliğinde;


İş Yeri Hekimleri, işle ilgili hastalıklar ve meslek hastalıkları hakkındaki bilgilerine yeni bilgiler ekleyeceklerdir.


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimleri, tanıya giden yeni yollar keşfedecek ve tedavi planlamasında güncel bilgiler öğreneceklerdir.


Acil Hekimleri, ayaktan teşhis ve tedavi vermeye çalışırken kendilerine en kısa sürede rehberlik edecek spot bilgiler edineceklerdir.


Aile Hekimleri, bireysel koruyucu hekimliğin yanında periyodik sağlık muayenesi, kronik hastalıklarla baş edebilme, hastalıkları yönetebilme gibi konularda bilgilerini yenileyebileceklerdir.


Ebe ve hemşire arkadaşlar, koruyucu hekimlik adına bilgilerini güncelleyeceklerdir.


Koruyucu hekimliğe gönül veren uzman hekimler ise birinci basamak pratiğinde sağlık işleyişini gözlemleyeceklerdir.


Tıp camiasının birinci basamak paydaşlarının bir arada olduğu bu bilimsel içeriği zengin kongreye katılımlarınızı bekleriz.


Saygılarımızla,Engin ÇAPAR
Kongre Başkanı

Mehmet Gökhan KARA
Kongre Genel Sekreteri

Esin Şener TOKAT
Kongre Bilimsel Sekreteri